Před nástupem do DS

Před zápisem do DS je potřeba, aby si všichni rodiče pečlivě prostudvovali ADAPTAČNÍ PLÁN, který najdete ke stažení v odkazu v dolní části tohoto odstavce. Zákonní zástupci se totiž zavazují, že s tímto plánem souhlasí a budou jednat v souladu s ním. 

Zákonní zástupci by měli dítě na nástup do miniškolky postupně a opatrně připravovat, nikoli jím strašit, a ve stejném duchu pokračovat i v průběhu celé docházky. Je nepřípustné dítě jakkoli štvát proti ostatním dětem nebo personálu DS.

Zákonní zástupci by taktéž měli své dítě před nástupem do miniškolky vést k samostatnosti (oblékání a vysvlékání, obouvání, stravování, osobní hygiena, verbální komunikace) a respektu k druhým.

Stejně tak je nevhodné s dětmi příliš rozebírat případně obtížné zvykání si na školku, aby se tak děti nestávaly o to více bojácnými a plačtivými. Úzkostlivé a ustarané tváře nás dospělých vedou ke zbytečnému prodlužování přirozené adaptace.

 

Děti však lze po domluvě přijmout i v případě, že dosud nejsou zcela samostatné.

Dokumenty ke stažení:

Stáhni PDF dokumentaci.

Co děti potřebují s sebou do školky:

- přezůvky s pevnou patou (nikoli tzv. nazouváky)

- náhradní spodní prádlo a oblečení i pro nepředvídatelné situace (nikoli „kojenecké body“ a „overaly“)

- oblečení (celoročně i adekvátní pokrývku hlavy) na školní hřiště a pro pobyt venku (podle ročního období)

- obuv na školní hřiště a pro pobyt venku s pevnou patou i špičkou (nikoli tzv. „crocsy“)

- pyžamko na spaní (plyšák, oblíbený polštářek či přikrývka povoleny)

- hrníček na pití (nikoli lahvičku či hrneček se „savičkou“)

- papírové kapesníky, vlhčené ubrousky

- plenky (pokud dítě nosí)

 

Vše musí být označeno monogramem dítěte (fix, výšivka - dle uvážení zákonného zástupce).

Dětem není povoleno do DS nosit jakékoli ostré či jinak nebezpečné předměty, zbraně ani jejich atrapy.

Není povoleno nosit ani náhrdelníky, řetízky, náramky, taštičky aj., které by mohly vést k případně úrazům.

Děti si ve výjimečných případech mohou přinést i vlastní hračku. Za tu však miniškolka nezodpovídá a nelze požadovat od personálu miniškolky, aby případně „ztracené“ hračky hledal. Stejně tak není možné, aby si je zákonný zástupce ve třídě hledal sám.

ADAPTAČNÍ DESATERO

1.     Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.

2.     Přibalte dětem mazlíčka (např. oblíbenou hračku, plyšáka).

3.     Používejte stejné rituály a držte dané slovo.

4.     Rozlučte se krátce a s úsměvem.

5.     Buďte citlivý a trpělivý.

6.     S důvěrou komunikujte s pečujícími osobami.

7.     Dítě za zvládnutý pobyt v DS pochvalte a pozitivně ho motivujte.

8.     Nenechte se obměkčit, buďte důslední a pevní ve svých názorech.

9.     Za případné problémy s přivykáním nikdy dítě netrestejte.

10.   Nepřiznávejte lítostivě, že je Vám také smutno a že se Vám stýská.

This demo requires Flash Player.