Podpora provozu jazykové školky Smolíček

Podpora provozu jazykové školky Smolíček

Evropska unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

 


Název projektu: Podpora provozu jazykové školky Smolíček
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001926
Doba realizace projektu: 1. března 2016 – 28. února 2018
Výše dotace: 4.967.334,- Kč

Naše jazyková školka se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Břeclav a přilehlých obcí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Břeclavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz zařízení péče o děti v celkové kapacitě 24 dětí. Naše zařízení je provozováno na základě živnostenského oprávnění.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

This demo requires Flash Player.