Ceník

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek je povinný po celou dobu docházky dítěte a je nevratný.

Příspěvek je splatný vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází příslušnému měsíci docházky.

První platba musí být uhrazena vždy nejpozději v den nástupu dítěte do miniškolky. V opačném případě si miniškolka vyhrazuje právo dítě nepřijmout až do doby, než bude potřebná částka uhrazena.

Úhradu je nutno provést bankovním převodem na účet (jako variabilní symbol je třeba použít číslo jednací, které naleznete ve smlouvě).

do 31. 8. 2022

    - 1.800,- Kč/ měsíc (bez ohledu na věk dítěte)

od 1. 9. 2022

    - 1.800,- Kč / měsíc na dítě do 3 let věku (s překryvem do 31. srpna po 3. narozeninách)

    - 2.200,- Kč/ měsíc na dítě starší 3 let věku (od 1. září po 3. narozeninách)

 

Školné nezahrnuje stravné. 

STRAVNÉ

se hradí zvlášť dle počtu objednaných jídel a je potřeba ho uhradit nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce.

STRAVU JE NUTNO PŘIHLÁSIT (ODHLÁSIT) NEJPOZDĚJI DO 10:30 PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE, JINAK NEBUDE MOŽNO STRAVU ODEBRAT (NEBO ZRUŠIT A BUDE VÁM TEDY ÚČTOVÁNA, I KDYŽ DÍTĚ NEBUDE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PŘÍTOMNO).

V případě potřeby si mohou rodiče, kteří nestihli stravu včas odhlásit, po předchozí domluvě vyzvednout OBĚD (do sebou přinesených nádob splňujících příslušné hygienické normy).

Platba za stravu se provádí shodným způsobem jako úhrada členského příspěvku (jako variabilní symbol je nutno použít číslo jednací a na začátek před něj přidat číslo 1).

do 31. 8. 2022

  • přesnídávka (dopolední)          25 ,- Kč
  • oběd                                      56 ,- Kč
  • svačina (odpolední)                 23 ,-Kč

od 1. 9. 2022

  • přesnídávka (dopolední)          20 ,- Kč
  • oběd                                      53 ,- Kč
  • svačina (odpolední)                 17 ,-Kč

 

V případě finančních těžkostí může zákonný zástupce dítěte písemně požádat jednatelku miniškolky o stanovení pozdějšího termínu úhrady či o splátkový kalendář (nutno postupovat v souladu se stanovenými pravidly). 

Pro více informací viz VNITŘNÍ PRAVIDLA (http://smolicek.eu/d374-.html).

This demo requires Flash Player.